DMobi Soft shared a link

Buổi 1: BUILD WEB STREAM AUDIO & VIDEO VỚI WEBRTC + NODEJS SOCKETIO

XÂY DỰNG WEB STREAM ONLINE AUDIO + VIDEO VỚI CÔNG NGHỆ WEBRTC

Demo: http://khoapham.vn/xay-dung-ung-dung-chat-webcam-webrtc.html

👉 Nội dung chính:
Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thuật WebRTC, tự xây dựng từ A-Z hệ thống chat âm thanh + hình ảnh với công nghệ WebRTC & kết hợp Nodejs/SocketIO

👉 Thời gian học:
- Buổi 1: 22h thứ sáu 26/5/2017
Giới thiệu về webrtc, Setup webpack, Demo chat webcam với webRTC, Mô hình server signaling

- Buổi 2: 22h thứ hai 29/5/2017
Xây dựng server signaling sử dụng nodejs và socket.io
Deploy Heroku chạy thực tế

👉 Điều kiện tham dự:
- Đăng kí thông tin cá nhân ở đây: https://goo.gl/forms/5KQSa7Vnpg9Ghd4U2
- Share bài viết này trên facebook của bạn
- Đã biết lập trình bất kì ngôn ngữ nào

💝 Live code miễn phí tối hàng tuần: http://khoapham.vn/livecode-khoa-pham.html
💝 Group Khoa Phạm Online: https://www.facebook.com/groups/khoaphamonline
💝 Học Online miễn phí: http://online.khoapham.vn/
💝 Lịch khai giảng các khoá học trực tiếp tại Trung Tâm Khoa Phạm: http://khoapham.vn/lichkhaigiang.html

Qúa tuyệt vời. Thank you :)

Related Post