Trieu Quang Phuc shared a link

Chỉ Là Giấc Mơ - MicroWave

Như dòng sông vẫn trôi
Trôi về nơi cuối trời
Phút giây chờ mong ..
Mong chờ nơi phố quen
Thấy dáng em yêu kiều về từ nơi xa xôi.

https://m.youtube.com/watch?v=FibfRpnZVzQ

Related Post