Trieu Quang Phuc shared a link

[lyrics + vietsub] Họa tình 画情 Diêu Bối Na 姚贝娜

Link tải video: https://drive.google.com/file/d/1sdb7RBYIUIrxsRIzzk9mxR_ib3mTT7mw/view

link ảnh: https://gss0.baidu.com/-fo3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/359b033b5bb5c9ea33251064de39b6003bf3b366.jpg

https://youtu.be/CTL_5dqDOyc

Related Post