Hai VN shared a link

Vietsub| 你的一生我只借一程 | Cả một đời của người, tôi chỉ mượn một đoạn đường - 冷漠 | Lãnh Mạc

Nếu không có ước hẹn sẽ chẳng vì ai mà chờ đợi
Nếu không thể đi đến cuối đời chỉ xin mượn một đoạn đường sánh vai
------------------------------------------
Trước khi ngủ vẫn muốn ngoi lên để nói 1 điều lúc làm bài này tui nghĩ ngay đến Thẩm Nguy trong Trấn Hồn(đam)

Shēngmìng zhòng hé nǐ ǒurán de xiāngféng
ràng wǒ zǒuchūle jìmò de wéichéng

méiyǒu rèliè dì hǎishìshānméng
wǒmen què xiāngxìn ài néng chuānyuè shíkōng


rén hǎilǐ wǒmen jǐn jǐn de xiāng yōng
bǐcǐ wēnnuǎnle wǔyè de hán mèng

jiùsuàn yǐhòu huì gèzì qǐchéng
wǒmen de chóngféng yǐrán bù zài kěnéng


nǐ de yīshēng wǒ zhǐ jiè yī chéng
zǒuguò zhè chéng yěxǔ huì biàn dé mòshēng

wǒ shì nǐ de céngjīng nǐ shì wǒ de yǒnghéng
cā jiān érguò chán zhùle xiāngsī de téng


nǐ de yīshēng wǒ zhǐ jiè yī chéng
zǒuguò zhè chéng yěxǔ huì biàn dé mòshēng

jìrán méiyǒu yuēdìng yě bùbì wèi shuí děng
biàn zuò lùrén de wǒmen shǒuzhù jìyì de chéngshēngmìng zhòng hé nǐ ǒurán de xiāngféng
ràng wǒ zǒuchūle jìmò de wéichéng

méiyǒu rèliè dì hǎishìshānméng
wǒmen què xiāngxìn ài néng chuānyuè shíkōng


rén hǎilǐ wǒmen jǐn jǐn de xiāng yōng
bǐcǐ wēnnuǎnle wǔyè de hán mèng

jiùsuàn yǐhòu huì gèzì qǐchéng
wǒmen de chóngféng yǐrán bù zài kěnéng


nǐ de yīshēng wǒ zhǐ jiè yī chéng
zǒuguò zhè chéng yěxǔ huì biàn dé mòshēng

wǒ shì nǐ de céngjīng nǐ shì wǒ de yǒnghéng
cā jiān érguò chán zhùle xiāngsī de téng


nǐ de yīshēng wǒ zhǐ jiè yī chéng
zǒuguò zhè chéng yěxǔ huì biàn dé mòshēng

jìrán méiyǒu yuēdìng yě bùbì wèi shuí děng
biàn zuò lùrén de wǒmen shǒuzhù jìyì de chéng


nǐ de yīshēng wǒ zhǐ jiè yī chéng
zǒuguò zhè chéng yěxǔ huì biàn dé mòshēng

wǒ shì nǐ de céngjīng nǐ shì wǒ de yǒnghéng
cā jiān érguò chán zhùle xiāngsī de téng

Related Post