Hai VN shared a link

[Vietsub + Kara] Vì anh mà tổn thương chính mình 為你傷自己的心 - Mộng Nhiên

16/01/2017 "Đoạn tuyệt tình cảm rồi!
Vì sao vẫn còn nhớ anh?"

Related Post