Trieu Quang Phuc shared a link

[Vietsub LIVE] Gặp người đúng lúc - Cao Tiến | 刚好遇见你 - 高进

Hát gốc: Lý Ngọc Cương
Nhạc & Lời: Cao Tiến
Không reup và không mang bản dịch đi nơi khác
-----------------------------------
Translator: binidiamond26
Timer: .Me.
Typesetter & Encoder: .Me.

https://youtu.be/DNrNBLI3d68

Related Post